دانلودفایلهای صوتی مراسم شب نوزدهم رمضان۱۴۳۹  

برای دانلودفایلهای صوتی مراسم شب نوزدهم رمضان۱۴۳۹ به ادامه مطلب مراجعه فرمائید


            برای دانلودهرصوت برروی اسم مداح کلیک کنید.
شب ۱۹ رمضان ۱۴۳۹

#حاج_جوادخسروی
#روضه_خوانی

#حاج_جوادخسروی
#واحد
✏ اثرشعله درحال نمازصحرش

#حاج_جوادخسروی
#واحد
✏ بغض نگاهش رابه خون نشانده

#مداح...
#واحد
✏ اناالضعیف الذی ربیته

#برادرسجادخواجه_دار
#واحد
✏ ذکرهرروزوشبم

#برادرسجادخواجه_دار
#واحدپایانی
✏ علی آن شعله که درکابل شده

#اهالی_روستا
#دعای

ادامه مطلب  

دانلودفایلهای صوتی مراسم شب نوزدهم رمضان۱۴۳۹  

برای دانلودفایلهای صوتی مراسم شب نوزدهم رمضان۱۴۳۹ به ادامه مطلب مراجعه فرمائید


            برای دانلودهرصوت برروی اسم مداح کلیک کنید.
شب ۱۹ رمضان ۱۴۳۹

#حاج_جوادخسروی
#روضه_خوانی

#حاج_جوادخسروی
#واحد
✏ اثرشعله درحال نمازصحرش

#حاج_جوادخسروی
#واحد
✏ بغض نگاهش رابه خون نشانده

#مداح...
#واحد
✏ اناالضعیف الذی ربیته

#برادرسجادخواجه_دار
#واحد
✏ ذکرهرروزوشبم

#برادرسجادخواجه_دار
#واحدپایانی
✏ علی آن شعله که درکابل شده

#اهالی_روستا
#دعای

ادامه مطلب  

دانلودفایلهای صوتی مراسم شب بیست ویکم رمضان۱۴۳۹  

برای دانلودفایلهای صوتی مراسم شب بیستم رمضان۱۴۳۹ به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

            برای هدایت به صفحه دانلودهرصوت برروی اسم مداح کلیک کنید.
شب ۲۱ رمضان ۱۴۳۹

مناجات
حاج جوادخسروی

روضه خوانی
حاج جوادخسروی
ذکرورود به زمینه
حاج جوادخسروی
زمینه( میخوام برم)
حاج جوادخسروی
واحدکند(ای شب امشب چه صفایی داری)
حاج جوادخسروی
واحدتند(باعلی ای دیده دگر)
حاج جوادخسروی
واحدتند(آنکه کندفخربه هرحاکم وهرشاه)
حاج جوادخسروی
دم ورودبه شور(کشتندمولار

ادامه مطلب  

دانلودفایلهای صوتی مراسم شب بیست ویکم رمضان۱۴۳۹  

برای دانلودفایلهای صوتی مراسم شب بیستم رمضان۱۴۳۹ به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

            برای هدایت به صفحه دانلودهرصوت برروی اسم مداح کلیک کنید.
شب ۲۱ رمضان ۱۴۳۹

مناجات
حاج جوادخسروی

روضه خوانی
حاج جوادخسروی
ذکرورود به زمینه
حاج جوادخسروی
زمینه( میخوام برم)
حاج جوادخسروی
واحدکند(ای شب امشب چه صفایی داری)
حاج جوادخسروی
واحدتند(باعلی ای دیده دگر)
حاج جوادخسروی
واحدتند(آنکه کندفخربه هرحاکم وهرشاه)
حاج جوادخسروی
دم ورودبه شور(کشتندمولار

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1