گاندی خطاب به معشوقه اش  

گاندی خطاب به معشوقه اش
 
 
خوبِ من ، هنر در فاصله هاست … زیاد نزدیک به هم می سوزیم و زیاد دور از هم یخ می زنیم. تو ، نباید آن کسی باشی که من می خواهم ، و من نباید آنکسی باشم که تو می خواهی . کسی که تو از من می خواهی بسازی
یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت .
من باید بهترین خودم باشم برای تو
و تو باید بهترین خودت باشی و بشوی برای من ….
خوب ِ من ، هنرِ عشق در پیوند تفاوت هاست
و معجزه اش نادیده گرفتن کمبودها …
تـمام غصه ها از همان جایی آغاز می شوند
که ، ت

ادامه مطلب  

جعفر صابری/زندگی مشترک شما به پایان رسیده است...  

 
زندگی مشترک به آخرش نزدیک شده!
خانم ها بخوانند!
آقایان بدانند!
 
این نوشته ها  نتیجه بیش از بیست و دو سال مدیر مسؤلی اولین مجله ویژه همسران در ایران و همچنین سی سال کار در حوزه خانواده و آسیب های اجتماعی است و الزاماً شاید با سلیقه های شما هم همخون باشد بدون شک بیشتر این تجربه ها از نظر شما میتواند رد شود ولی خوشحال میشوم در ادامه همین مجموعه چنانچه مواردی به ذهنتان میرسد برایم ارسال کنید تا در چاپ بعدی به این مجموعه افزوده شود.
فرم زیر بعد ا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1