درست یا غلط  

جوون که بودم به خواهرک حسادت میکردم. دبیرستانی که بود هیکلی شبیه به مانکن ها داشت. تناسب کامل بین اندازه ی شونه و کمر و لگن و دست و پاهای پر و قشنگ. من اما از بچگی استخوان بندی درشتی داشتم. با وجود لاغر بودن اما زیبایی که در هیکل خواهرک بود یه چیز دیگه ای بود کهدمن  نداشتم. من دست و پاهای باریک و لگن و شونه های پهن داشتم. خواهرک دست و پاهای پر و کشیده و لگن و شونه های کوچیک و ظریف.اما سالهاست خواهرک با هله هوله خوری اون هیکل زیبا رو از دست داده

ادامه مطلب  

درست یا غلط  

جوون که بودم به خواهرک حسادت میکردم. دبیرستانی که بود هیکلی شبیه به مانکن ها داشت. تناسب کامل بین اندازه ی شونه و کمر و لگن و دست و پاهای پر و قشنگ. من اما از بچگی استخوان بندی درشتی داشتم. با وجود لاغر بودن اما زیبایی که در هیکل خواهرک بود یه چیز دیگه ای بود کهدمن  نداشتم. من دست و پاهای باریک و لگن و شونه های پهن داشتم. خواهرک دست و پاهای پر و کشیده و لگن و شونه های کوچیک و ظریف.اما سالهاست خواهرک با هله هوله خوری اون هیکل زیبا رو از دست داده

ادامه مطلب  

چند روش برای لاغری  

16روش ساده برای کاهش سریع وزن
تغییرات ساده در شیوه زندگی از ورزش کردن
گرفته تا یوگا و نخوردن هله هوله و ... ،کمک خواهد کرد که شما بتوانید  10 ،
30 ، حتی 50 کبلو از وزن خود را به سرعت کاهش دهید!
تغییر دادن شیوه زندگیتان  این
یک داستان قدیمی است که می گوید : شما به چگونگی روند زندگی روزمره خود
همیشه عادت کرده اید .در صورتی که باید بگوییم  ترس از تغییراتی حتی جزئی
باعث شده از خواسته های خود دور بمانید .این جمله در مورد رژیم غذایی و به
دنبال آن و

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1